ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์พันธ์ ฤกษ์รัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการค่ายรัตรสาร
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารค่ายลูกเสือ
ที่อยู่ :226/6 ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา, สงขลา 90000
Telephone :0815414235
Email :meepooh.pp@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : วิทยากรอบรมลูกเสือ
หน้าที่ในกลุ่ม : อบรมลูกเสือ